Youtubear

Özellik
Premium'a geçin

Türkçe

Kullanım Şartları

Lütfen web sitemizi kullanmadan önce bu şartları dikkatlice inceleyiniz. Bu şartlar, web sitemize erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak sizinle aramızda yapılan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmayı oluşturur. Web sitesini kullanarak, tüm bu şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul etmiş olursunuz. Bu şartların tümünü kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız.

1. Uygunluk ve Hesap

Web sitesini yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve devlet yetkilerine uygun olarak kullanacaksınız. Web sitesine yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için erişir ve kullanırsınız. Web sitesini, web sitesinin kullanılması amaçlanmayan veya kullanılmasına izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Web sitesini kullanmanıza ve web sitesine erişmenize yasal olarak izin verildiğini ve web sitesinin seçimi, kullanımı ve web sitesine erişim için tüm sorumluluğu üstlendiğinizi onaylıyorsunuz. Bu sözleşme, yasaların yasakladığı yerlerde geçersizdir ve bu tür yargı bölgelerinde web sitesine erişim hakkı iptal edilir.

Web sitesinde bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Hesabınız, herhangi bir nedenle ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın tarafımızca feshedilebilir. Doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz, hesabınızı askıya alabilir veya silebilir, e-posta ve/veya ip adreslerinizi engelleyebilir ve web sitesinin (veya herhangi bir bölümünün) mevcut veya gelecekteki kullanımını reddedebiliriz. Hesabınızın feshedilmesinden size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmadığımızı kabul etmektesiniz. 13 yaşın altındaki çocuklar web sitesini kullanmaya uygun değildir ve reşit olmayanların bize herhangi bir kişisel bilgi göndermemelerini rica ediyoruz.

2. Hizmet ve Meşruiyet

Web sitesinin yasal teknik servis sağlayan genel amaçlı bir araç olduğunu kabul etmektesiniz. Özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, web sitesi diğer barındırma platformlarındaki içeriğe erişmenize ve diğer şeylerin yanı sıra bu içeriğin bir kopyasını oluşturmanıza olanak tanır. Herhangi bir içeriği saklayabildiğimiz ölçüde, kullanıcılara içerik indirme şansı vermek için herhangi bir içeriği geçici bir süreden daha uzun bir süre saklamayız. Web sitesi yalnızca telif hakkı olmayan içeriği indirmek için veya adil kullanım amacıyla kullanılabilir.

İçerik sahibi olmadığınız veya içerik sahibinden izin almadığınız veya materyalleri yalnızca adil kullanım için kullanmayı planlamadığınız sürece telif hakkıyla korunan içeriğin indirilmesine göz yummayız. Web sitesi tarafından iletilen içeriğin daha fazla kullanılması, özellikle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içeriğin kamuya açık hale getirilmesi veya ticari olarak kullanılması, ilgili indirilen içeriğin haklarının sahibi ile kararlaştırılmalıdır. İçeriğin indirilmesiyle üçüncü taraf bir hakkın zaten ihlal edilmesi durumunda, söz konusu içeriğin işlenmesine başladığınızda bunun tüm sorumluluğu size aittir. Web sitesi, bu web sitesi aracılığıyla içerik indirmeye izin verilebilirliği konusunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluk kabul etmez. Web sitesi, sadece teknik servis sağlayıcı olarak hareket ettiği için içerik üzerinde herhangi bir hak vermez.

3. Üçüncü Taraf İçeriği

Web sitesini kullanırken, internet web sitelerinden gelen içeriğe (topluca "üçüncü taraf içeriği") maruz kalacağınızı ve herhangi bir üçüncü taraf içeriğini kontrol etmediğimizi ve bunlardan sorumlu olmadığımızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Üçüncü taraflar, ilgili üçüncü taraf içeriğine ilişkin tüm hakları saklı tutar ve haklarını uygun şekilde korumaktan sorumludurlar. Üçüncü taraf içeriğini onaylamıyoruz ve bu tür içeriğin hatasız veya virüssüz olduğunu garanti etmiyoruz. Üçüncü taraf içeriğinin doğruluğundan, eksiksizliğinden, yasallığından, meşruiyetinden veya başka herhangi bir yönünden veya bu tür içeriği kullanılabilir veya erişilebilir hale getirme hakkından sorumlu olmayacağız.

Sorumluluk sınırlamaları ve garanti feragatnameleri ile ilgili aşağıdaki hükümleri sınırlamaksızın, web sitesindeki tüm içerik size yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve içeriğin ilgili sahiplerinin/lisans verenlerinin önceden yazılı izni olmadan içeriği kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, iletemez, yayınlayamaz, görüntüleyemez, satamaz, lisanslayamaz veya başka bir amaçla kullanamazsınız. Web sitesini bu şartları ihlal ederek kullanmanızın herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini veya kötüye kullandığını veya yürürlükteki yasaları ihlal ettiğini iddia eden bir üçüncü tarafça bize karşı yapılan veya getirilen herhangi bir iddia, talep, dava veya kovuşturmaya karşı bizi savunmayı kabul edersiniz ve bize karşı her türlü zararı ve bu tür bir iddiayla bağlantılı olarak maruz kaldığımız makul avukatlık ücretlerini ve diğer masrafları tazmin edersiniz, talep, dava veya dava.

4. Telif Hakkı İhlali Politikası

Fikri mülkiyet (telif hakları dahil) sahiplerinin haklarını korumayı taahhüt ediyoruz ve fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uymaya çalışıyoruz. Telif hakkıyla korunan eserlerin izinsiz kopyalanması, dağıtılması, değiştirilmesi, kamuya açık olarak sergilenmesi veya halka açık olarak sergilenmesi bir telif hakkı ihlalidir. Herhangi bir tarafın telif hakkını, ticari markasını veya diğer özel bilgi haklarını ihlal edemezsiniz. Bazı içerikleri indirmenin yetkilendirme gerektirebileceğini ve kısıtlamalara tabi olabileceğini açıkça kabul edersiniz. Hangi kısıtlamaların geçerli olduğunu belirlemek, geçerli tüm kısıtlamalara uymak ve gerekli tüm yetkileri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine inanmak için nedenimiz olan herhangi bir içeriği kaldırabiliriz. Bir içerik oluşturucu/sahibi, telif hakkı sahibi veya temsilcisiyseniz ve web sitesinde veya web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğine inanıyorsanız, lütfen bize aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir e-posta yoluyla bir bildirim gönderin, sorunu çözeceğiz.

 • İhlal edildiğine inanılan telif hakkıyla korunan eserin tanımı. Lütfen çalışmayı tanımlayın ve mümkünse, çalışmanın yetkili bir sürümünün bir kopyasını veya konumunu (örneğin bir url) ekleyin.
 • İhlal ettiğine inanılan materyalin ve konumunun tanımlanması veya arama sonuçları için, ihlal ettiği iddia edilen materyal veya faaliyete referansın veya bağlantının tanımlanması. Lütfen materyali tanımlayın ve materyali uygulamada veya internette bulmamızı sağlayacak bir url veya diğer ilgili bilgileri sağlayın.
 • Adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil olmak üzere sizinle iletişim kurmamızı sağlayacak bilgiler.
 • Şikayet edilen materyalin kullanımının sizin, temsilcinizin veya yasaların kullanımına izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan
 • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası altında, ihlal edildiği iddia edilen eserin sahibi olduğunuza veya sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

Üçüncü taraf içeriği dışında, diğer metinler, grafik görüntüler, fotoğraflar, müzik, video, komut dosyaları, kaynak kodu ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (topluca "tescilli materyaller") dahil olmak üzere web sitesindeki içerik bize aittir ve/veya bize lisanslanmıştır. Tüm tescilli materyaller, yerel yasalar, yabancı yasalar ve uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere geçerli yargı bölgelerinin yasaları kapsamında telif hakkı, ticari marka ve/veya diğer haklara tabidir. Tescilli materyallerimiz üzerindeki tüm haklarımızı saklı tutarız.

Web sitesindeki tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının tek ve münhasır mülkiyetini saklı tutarız. Aksi açıkça izin verilmedikçe, herhangi bir özel materyali veya üçüncü taraf içeriğini tamamen veya kısmen kopyalamamayı, değiştirmemeyi, yayınlamamayı, iletmemeyi, dağıtmamayı, devretmemeyi veya satmamayı, türev çalışmalarını oluşturmamayı veya başka bir şekilde istismar etmemeyi kabul edersiniz.

6. Kısıtlama -ları

Aşağıdakilerin hepsinden özel olarak kısıtlandınız:

 • Web sitesini, web sitesine zarar veren veya verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
 • Web sitesini, kullanıcının web sitesine erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde kullanmak;
 • Web sitesini bant genişliğini kötüye kullanacak ve diğer kullanıcıları etkileyecek şekilde kullanmak;
 • Web sitesini, web sitesini kullanıma sunma amacımız dışında herhangi bir amaçla kullanmak;
 • Web sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak veya herhangi bir şekilde web sitesine veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluşa zarar verebilecek şekilde kullanmak;
 • Web sitesini herhangi bir reklam veya pazarlama faaliyetinde bulunmak için kullanmak.
 • Web sitesinden veri veya içerik indirmek, izlemek veya kullanmak için robotlar, tarayıcılar veya veri madenciliği araçları dahil olmak üzere herhangi bir otomatik araç kullanmak;

7. Ücretler ve Ödemeler

Hizmetlerimizin herhangi biri veya tamamı için ücret alma ve zaman zaman tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ücretlerimizi değiştirme hakkımızı saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz. Herhangi bir zamanda bu şartların ihlali nedeniyle web sitesini kullanma haklarınızı feshedersek, ücretlerinizin herhangi bir kısmının iadesini alma hakkınız olmayacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm ücretler ve ödemelere vergiler, harçlar, harçlar, KDV ve diğer masraflar dahil değildir. Bu ücretler üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve ne olabileceklerini tahmin edemeyiz. İşlemleriniz için hangi ek ücretlerin geçerli olduğunu belirlemekten ve bu tür geçerli görevleri karşılamaktan münhasıran siz sorumlusunuz. Diğer tüm açılardan, bu tür ücretler, web sitesinde yayınlanan ve/veya herhangi bir satış temsilcisi veya ödeme işleme şirketi tarafından zaman zaman değiştirilebilecek ek kurallar, şartlar, koşullar veya sözleşmelere tabi olacaktır.

8. Geri ödeme politikası

Müşterilerimize değer veriyoruz ve ihtiyaçlarınızı karşılayan birinci sınıf hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Geri ödeme politikamız şeffaflık ve adalet sağlamak için tasarlanmıştır. Premium hizmet abonelikleri için, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde, ayrı bir sayfada yer alan tam Geri Ödeme Politikamızda belirtilen koşullara tabi olarak geri ödeme talebinde bulunma seçeneğiniz vardır. Koşulların değişebileceğini anlıyoruz ve endişelerinizi derhal ele almaya kararlıyız. Uygunluk, geri ödeme süreci ve diğer önemli bilgiler hakkında ayrıntılı bir genel bakış için lütfen Geri Ödeme Politikasının tamamını öğrenin. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Memnuniyetiniz bizim önceliğimizdir ve hizmetlerimize olan güveniniz için teşekkür ederiz.

9. Hizmetin Değiştirilmesi

Web sitesi tarafından sağlanan hizmet zaman zaman değişebilir. Web sitesini, mevcut olduğunda ve mevcut olduğunda kullanabilirsiniz. Web sitesinin veya belirli bir özelliğin kullanılabilirliğini garanti etmiyoruz. Belirli bir özellik yayın öncesi sürüm olabilir ve düzgün çalışmayabilir veya son sürümün çalışabileceği şekilde çalışmayabilir. Son sürümü önemli ölçüde değiştirebilir veya yayınlamamaya karar verebiliriz. Herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın web sitesinin tamamını veya herhangi bir bölümünü değiştirme, kaldırma, silme, kısıtlama veya erişimi engelleme, ücretlendirme veya sağlamayı durdurma hakkımızı saklı tutarız.

10. Gizlilik Politikası

Ayrı bir gizlilik politikamız var ve bu şartları kabul etmeniz, gizlilik politikasını okuyup anladığınızı da gösterir. Bu tür değişiklikleri web sitemizde yayınlayarak gizlilik politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik hakkında size başka bir bildirimde bulunulamaz. Bu tür değişiklikleri takiben web sitesini kullanmaya devam etmeniz, gizlilik politikasını kabul ettiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

11. Terimlerin Değişimi

Bu şartları uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirmemize izin verilir ve web sitesini kullanarak bu şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir. Herhangi bir değişiklik hakkında size başka bir bildirimde bulunulamaz. Bu tür değişiklikleri takiben web sitesini kullanmaya devam etmenizin, gerçekten okuyup okumadığınıza bakılmaksızın, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına geleceğini kabul etmektesiniz.

12. Tazminat ve Feragat

Web sitesini kullanımınızdan ve/veya bu şartları ihlal etmenizden kaynaklanan avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü zarardan ve üçüncü taraf talep ve masraflarından bizi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul etmektesiniz. Diğer kullanıcılardan biriyle veya herhangi bir üçüncü tarafla bir anlaşmazlığınız olması durumunda, bu tür anlaşmazlıklardan ve/veya web sitesinden kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan, bilinen ve bilinmeyen, şüphelenilen ve şüphelenilmeyen, ifşa edilen ve ifşa edilmeyen her tür veya nitelikteki iddialardan, taleplerden ve zararlardan (fiili ve dolaylı) bizi muaf tutarsınız.

13. Garanti Reddi

Web sitesi, tüm hatalarıyla birlikte "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve web sitesi veya web sitesinde yer alan materyallerle ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermiyoruz. Ayrıca, web sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiyede bulunulduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

(i) Web sitesinin gereksinimlerinizi veya beklentilerinizi karşılayacağını, (ii) web sitesinin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını, (iii) web sitesini kullanımınızdan elde edilebilecek sonuçların doğru veya güvenilir olacağını, (iv) web sitesi aracılığıyla elde edilen herhangi bir ürün, hizmet, bilgi, içerik veya diğer materyalin kalitesinin gereksinimlerinizi veya beklentilerinizi karşılayacağını, veya (v) içerikteki herhangi bir hatanın düzeltileceğini garanti eder.

Web sitesinin kullanımı yoluyla elde edilen herhangi bir içerik, kendi takdirinize bağlı olarak ve riski size ait olmak üzere elde edilir. Bu tür içerikten kaynaklanan bilgisayar sisteminize veya diğer cihazınıza gelebilecek herhangi bir zarardan veya veri kaybından yalnızca siz sorumlusunuz.

Bu garanti reddi, bu sözleşmenin önemli bir parçasını oluşturur. Bu feragatname dışında web sitesinin hiçbir kullanımına izin verilmemektedir.

14. Sorumluluğun sınırlandırılması

Hiçbir durumda biz, ne de herhangi bir memurumuz, yöneticimiz ve çalışanımız, bu tür bir yükümlülüğün sözleşme kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bağlantılı olan herhangi bir şeyden sorumlu tutulamayız. Web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili herhangi bir dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan veya özel sorumluluktan sorumlu tutulamayız.

15. Genel Şartlar

 • Zaman zaman değiştirilen bu şartlar, sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve sizinle aramızdaki önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer ve yazılı iznimiz olmadan değiştirilemez.
 • Bu şartların herhangi bir hükmünü uygulamamamız, herhangi bir hüküm veya haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
 • Bu şartların herhangi bir bölümünün yürürlükteki yasalar uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, geçersiz ve uygulanamaz hükmün, orijinal hükmün amacına en yakın olan geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirildiği kabul edilecek ve sözleşmenin geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • Bu şartlar kapsamındaki haklarımızı ve/veya yükümlülüklerimizi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devretmemize, devretmemize ve taşeronluk yapmamıza izin verilir. Ancak, bu şartlar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devretmenize, devretmenize veya taşeronluk yapmanıza izin verilmez.
 • Buradaki hiçbir şey, herhangi bir üçüncü tarafa hak veya çözüm yolu vermeyi amaçlamaz ve bu amaçla kabul edilmeyecektir.

Bize Ulaşın

Şartlarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin:

[email protected].